Over ons

Wij zijn Anne-Marieke en Suzanne Notenboom, inmiddels al 31 jaar zussen en altijd bezig met ontwikkelingen en creatieve ideeën bedenken. We hebben oog voor de toekomst en willen graag mensen vooruit helpen.

Over Anne-Marieke

Ann woont sinds 10 jaar in Meerkerk en brengt daar inmiddels met veel plezier, drie kinderen groot. Ann werkt al 14 jaren in het voortgezet onderwijs en door de komst van corona ontstond de droom om verder te ontwikkelen op het gebied dat haar het meeste aanspreekt. Het helpen en leren aan alle leeftijdsgroepen, zodat we beter om kunnen gaan met de natuur, elkaar en het eten wat we nu gebruiken. "Ik geloof dat door kennis en werken, we onszelf een nuttig bestaan kunnen geven op deze aarde. Wat mensen niet weten of kunnen, kunnen ze ook niet gebruiken. Een kleine moeite om andere kennis en kunde aan te leren, om zo de wereld met kleine stapjes mooier te maken. De leeftijdsgroep die mij het meest aanspreekt zijn kinderen en jongeren die niet mee kunnen komen in het reguliere onderwijs."

Over Suzanne

Suus werkt met mensen met een verstandelijke beperking die al langere tijd thuis zitten. Zij hebben in die tijd vaak een enorme afstand gekregen tot de rest van de Nederlanders, hierdoor zijn vaardigheden verloren gegaan maar is ook hun zelfvertrouwen vaak verdwenen. De stap naar werk of dagbesteding is te groot om zelfstandig te nemen. Samen met haar collega heeft zij de afgelopen jaren gewerkt aan de ontwikkeling van een traject waarmee zij er samen met cliënt voor zorgt dat iemand weer een passende plek in onze maatschappij vindt. De basis van dit traject is vertrouwen geven. Vanuit het vertrouwen dat iemand je ziet en begrijpt durft de ander weer een stap te zetten in de richting van werk of dagbesteding. "Ik doe mijn werk met passie en plezier. Wanneer ik iemand voor het eerst ontmoet zie ik direct de mogelijkheden die iemand soms zelf nog niet ziet. Het maakt mij gelukkig als iemand bij beëindiging van het traject meer zelfvertrouwen heeft, zijn plek heeft gevonden en er in zijn of haar leven op alle vlakken dingen zijn verandert."

Hoe het begon

In december 2020 zijn Ann en Suus naar de gemeente gegaan omdat zij groen en de toegang tot dieren misten in Meerkerk. Ann had een plan gemaakt met de droom die zij wenste voor de Meerkerkers: een groene ontmoetingsplek waar iedereen welkom is om te leren van de natuur maar ook van elkaar. Een plek om te spelen en samen te komen. Het plan werd gezien, zij kregen een budget en mochten het vervolgens verder gaan uitwerken; onderzoeken of het draagkracht heeft en de inwoners van Meerkerk het daadwerkelijk zouden gaan bezoeken. Voor dit onderzoek hebben zij Willem van Wearearchitects ingeschakeld om een haalbaarheidsonderzoek te doen.
In maart 2021 hebben Ann en Suus een stichting opgericht om de activiteiten voor het komende natuur educatie centrum kracht bij te zetten; Stichting Natuur Educatie Centrum Meerkerk is geboren.Gaandeweg is het plan verder uitgebreid van een plek om te recreëren en te leren van elkaar naar een plek waar mensen die niet mee kunnen komen in onze snel veranderende wereld vaardigheden kunnen leren. Vaardigheden waarmee zij weer onderdeel kunnen zijn van de maatschappij. 

Anne-Marieke Notenboom

Sociaal innovator en ondernemer

Suzanne Notenboom

Activeringscoach

Een steentje bijdragen?

Wilt u een bijdrage leveren en uw stem laten horen voor de komst van het Natuur Educatie Centrum? Doneer dan via: NL68 RABO 0370 5089 55 t.n.v. Stichting Natuur Educatie Centrum Meerkerk.